INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKA

A CZIMRE ÉS TÁRSA KFT. tulajdonosainak elsődleges célja, hogy a társaság hosszútávon, eredményesen működjön, melynek legfontosabb feltétele a megrendelők megelégedettsége. Mind a vezetés, mind a munkatársak elkötelezettek a megrendelők igényeinek és elvárásainak.

 

Törekvésünk, kiváló minőségű, magas szakmai színvonalú kivitelezési, gépi földmunkavégzés tevékenységek teljesítése. A társaság minden tulajdonosa és munkatársa, tevékenysége során szakmailag magas szinten, körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai irányelveknek mindenben megfelelően, legjobb tudásunk szerint, tisztességesen jár el. Céljainkhoz tartozik, hogy szolgáltatásainkat gyorsan, pontosan és rugalmasan teljesítsük.

 

A célul kitűzött piaci előnyt az integrált irányítási rendszer (MIR-KIR-MEBIR) működtetésével és folyamatos fejlesztésével kívánjuk elérni, amely garantálja a működésünk, a technikai erőforrásaink, a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztését, a mindenkori jogszabályi és egyéb érdekelt felek által támasztott kötelezettségeknek való megfelelést. A minőségi, környezeti és munkabiztonsági tényezők, kockázatok meghatározásával, elemzésével, ill. kapcsolódó intézkedésekkel tudjuk az érdekelt felek megelégedettségét biztosítani. Törekszünk a hosszú távú együttműködésre a megrendelőinkkel.

 

A fejlesztésünk alapja a kockázatalapú gondolkodásmód, a megrendelői visszajelzésekben megfogalmazott észrevételek, az új elvárások feldolgozásával, a helyesbítő tevékenységek, valamint a belső auditokból nyert információk visszacsatolása, ezáltal az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

 

Az integrált irányítási rendszer működtetésével a következők betartását tartjuk szem előtt:

 

 • a társaság versenyképességének, piaci pozícióinak, jó hírnevének és stabilitásának folyamatos erősítése,
 • a megrendelői megelégedettség és kedvező külső megítélés folyamatos javítása,
 • érdekelt felek és követelményeinek azonosítása, naprakész követése, teljesítése,
 • a környezetszennyezés megelőzésére való törekvés, a környezetvédelem szempontjainak tudatosítása, kiemelten a szelektív hulladékgyűjtésre,
 • a társaságra vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások figyelemmel kísérése és azok maradéktalan betartása,
 • működésünknek, illetve a szállítóink, alvállalkozóink tevékenységeinek minőségi munkavégzésének, környezeti hatásainak, munkabiztonsági megfelelésének ellenőrzése és csökkentése,
 • a munkahelyi balesetek megelőzése és bekövetkezési valószínűségének csökkentése,
 • a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő vagy azokkal összefüggésbe hozható megbetegedések, balesetek és az egészségkárosítás kockázatának megelőzése és folyamatos csökkentése,
 • jó közérzetet biztosító munkahelyek fenntartása és fejlesztése
 • a tevékenységünk során használt technológiák és a technikai eszközök lehetőség szerinti fejlesztése,
 • minőségkultúrája fejlődjön és a minőség, környezet- és munkavédelem iránti elkötelezettség minden munkavállalónál belső késztetéssé, igényességgé formálódjon.

 

A vezetés és a vállalkozás munkatársai elkötelezettek az integrált irányítási rendszer működése és folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében kitűzött fejlesztési céljaink megvalósulását, folyamatainkat, az integrált rendszer eredményességét folyamatosan figyelemmel kísérjük, átvizsgáljuk, amely alapul szolgál az új célok kitűzéséhez.

 

Nagykálló, 2017.10. 02.